UNESCO-voordracht

UNESCO-voordracht

Sinds 2018 is de bloemencorso van Loenhout partner van het Nederlandse Corsokoepel. De Corsokoepel is een overkoepelende stichting die in het leven is geroepen om de belangen van de Nederlandse corso’s te behartigen en het bevorderen van de onderlinge samenwerking. Als enige buitenlandse corso heeft de Bloemencorso Loenhout samen met 14 Nederlandse bloemencorso’s een convenant ondertekend waarin alle partijen hebben verklaard om nauwer  samen te werken.

Een van de eerste wapenfeiten van de corsokoepel, is de voordracht om de corso als Immaterieel Cultureel Erfgoed op de internationale Unesco Inventarislijst voor Immaterieel Erfgoed te krijgen. Een dergelijke erkenning is belangrijk voor het voortbestaan van elk bloemencorso en geeft de garantie dat de aandacht voor deze volkskunst blijft en dat de traditie in Vlaanderen en Nederland niet verloren gaat.

Op 29 maart 2020 is de voordracht verzonden naar UNESCO. Op dit moment is de file (dossier 1707) ”in progress” en zal in 2021 worden behandeld.

Het dossier staat al wel online.