De voorstekers

Na de bouw en het pappen van de praalwagens begint het steken of tikken van de bloemen op de praalwagens. Twee dagen lang zijn duizenden vrijwilligers bezig met het versieren van de praalwagens met dahlia’s. De dahlia’s worden met krammen in de sterke papier maché laag gestoken, of met kleine nagels vast getikt. Het aantal te verwerken dahlia’s varieert tussen de paar duizend tot meer dan 150.000 per wagen.

Tijdens het “steekweekend” wordt er in twee groepen gewerkt; de groep mensen welke elke dahlia van een kram voorziet, de voorstekers, en de mensen op de praalwagens welke elke dahlia op de wagen aanbrengst middels de kram.