Pappen van de wagen

Nadat de wagen gelast is en het ijzerwerk van de wagen klaar is, wordt het op sommige delen eerst voorzien van kippengaas of isomo. Dit wordt vooral gedaan op gebogen delen van de wagen. Hierdoor zal het papier-maché de lijnen mooi volgen en zal de ijzeren vorm niet zichtbaar zijn. Overigens worden niet alle delen van de praalwagens met ijzer gevormd. Delen die veel details bezitten, zoals hoofden, handen en dergelijke worden ook wel gemaakt van piepschuim. De piepschuim blokken worden gezaagd, gesneden en bewerkt totdat het gewenste resultaat is bereikt.

De volledige wagen wordt “gepapt”. Dit wil zeggen dat meerdere lagen papier worden aangebracht over het ijzerwerk. Dit gebeurt met een pap van behangplaksel en vandaar de term “pappen”. Bij voorkeur wordt telefoonboeken of Gouden Gids papier gebruikt. Als laatste laag wordt er wit papier geplakt. Nadat het papier-maché droog is, worden alle lijnen van de wagen ingetekend en geschilderd. Door te schilderen is het voor de bloemenstekers makkelijk om te weten welke kleur dahlia’ op welk vlak gestoken moet worden.